ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Online-Voting

Mit Ihrer Stimme zugunsten der vier nominierten Persönlichkeiten können Sie das Resultat der Abstimmung direkt beeinflussen. Besten Dank für Ihre Teilnahme.

Pro Teilnehmer/in darf nur einmal abgestimmt werden.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
asd
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

 

Nach erfolgter, einmaliger Abstimmung erscheint die Auswahl der Nominierten nicht mehr!

» Hier gelangen Sie zu den Nominierten für den «Berner KMU Award»

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌