ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ

Willkommen bei Berner KMU   

Dachverband der kleinen und mittleren Unternehmen KMU im Kanton Bern

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Online-Magazin

  Viel Vergnügen beim «ePaper» lesen...   

 


ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Lokal ichoufe

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Coronavirus

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Tagesaktuelle Informationen zur aktuellen Notlage:

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

News

ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ ອັດເຊັດພັບບຣິກເຊີ
edit

Der Verkauf der Bedag «muss» eine Option bleiben!

Der Gewerbeverband Berner KMU begrüsst es sehr, dass der Berner Grosse Rat heute die zusätzlichen Planungserklärungen der Finanzkommission sehr deutlich verabschiedet hat. Dass für den Regierungsrat in seinem Strategiebericht ein Verkauf oder eine Veräusserung von Teilbereichen nicht einmal zur Diskussion steht, ist für Berner KMU nicht nachvollziehbar.

 

» weiterlesen

 

edit

Der Klimaschutz gehört nicht in die Bernische Verfassung

Der Der Klimaschutz ist ein Teilbereich der Umwelt- und Energiepolitik des Bundes, bei welcher den Kantonen Vollzugsaufgaben anfallen. So zu tun, als bestehe auf kantonaler Ebene Raum für eigene Ziele, ist reine politische Stimmungsmache. Der Gewerbeverband Berner KMU spricht sich in seiner Vernehmlassung klar gegen die Aufnahme eines Klimaartikels in die Kantonsverfassung aus.

 

» weiterlesen

edit

Offener Brief an den Bundesrat und den Regierungsrat

Wettbewerbsneutralität gilt auch im Notrecht! Der Gewerbeverband Berner KMU verurteilt die Diskriminierung des Fachhandels auf das Schärfste und fordert den Bundesrat auf, auf seinen Entscheid unverzüglich zurückzukommen.

 

» weiterlesen

edit

Bundesrat forciert eine Rosskur - auf dem Buckel der KMU

Seit den drastischen Einschnitten vor rund einem Monat haben die Bevölkerung und die Betriebe Verständnis und viel Disziplin gezeigt. Die zögerlichen Beschlüsse, die der Bundesrat heute gefasst hat, sind für viele KMU ein Affront.

 

» weiterlesen

edit

Covid-19 und KMU: Jetzt ist Einiges klarer

Der Gewerbeverband Berner KMU begrüsst das Massnahmenpaket des Bundesrats zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und die ebenfalls heute beschlossene Hilfe durch den Kanton auf Basis einer Notverordnung.

 

» weiterlesen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

FokusCorona

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

«Fair ist anders!»

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ