ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Optionale Tools

Weitere Dienstleistungs-Angebote können als Attraktivierung in die Mitglieder-Webseiten integriert werden:

Das Tool «Beitragsrechnung» ist eine Datenbank-Applikation und funktioniert ohne Webseite von Berner KMU. Die Funktion muss von Berner KMU freigeschalten werden:

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Interesse und Anmeldung

Interesse

  • Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zur Beantwortung von Fragen steht Ihnen die Ansprechperson bei Berner KMU gerne zur Verfügung.

Anmeldung

  • Falls Sie ein Produkt bestellen wollen, brauchen Sie nur das Anmeldeformular auszufüllen und an Berner KMU zu übermitteln.

Weiteres Vorgehen

  • Berner KMU nimmt mit Ihnen Kontakt auf und vereinbart das weitere Vorgehen mit dem Web-Verantwortlichen.
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Dokumente

Hier können Sie die entsprechenden Dokumente ausdrucken oder downloaden:

» zum Produkteblatt

» zum Bestellformular

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Produkteblatt

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Bestellformular

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Ansprechpartner bei Berner KMU

Jürg Graf, Leiter Administration und Finanzen
Tel. 034 420 65 65, E-Mail juerg.graf@bernerkmu.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Systempartner

BEGASOFT AG, Chutzenstrasse 24, 3007 Bern
Tel. 031 384 08 33, Fax 031 382 43 75, E-Mail info@begasoft.ch
www.begasoft.ch