ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wahlen 2019

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ständeratswahlen / 2. Wahlgang vom 17. November 2019

Berner KMU unterstützt das bürgerliche Zweierticket Christa Markwalder und Werner Salzmann.

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌