ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstand Landesteilverband Thun

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Präsident

Alain Kleiner
A. Kleiner AG
Länggasse 58
Postfach 58
3607 Thun

Tel. 033 222 11 43
Fax 033 222 86 18

info@kleiner-leuchten.ch
www.kleiner-leuchten.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Sekretär

Niklaus Hutzli
Frey Huber & Partner
Bahnhofstrasse 12
Postfach 53
3602 Thun

Tel. 033 225 60 00
Fax 033 225 60 07

hutzli@fhpthun.ch
www.fhpthun.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Kassierin

Nataly Jungclaus
Länggasse 23
3600 Thun

Tel. 033 227 31 20

nataly8@hotmail.com

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Peter Toutvent
Toutvent Metzgerei GmbH
Reitweg 18
Postfach 706
3607 Thun

Tel. 033 335 86 80

toutventag@suissonline.ch

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌