ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstand Landesteilverband Mittelland-Süd

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Präsidentin

Marlis Mosimann
Hotel Appenberg unique
Appenbergstrasse 36
3532 Zäziwil

Tel. 031 790 40 40
Fax 031 790 40 50

marlis.mosimann@appenberg.ch
www.
appenberg.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Hanspeter Aeschlimann
Friedbergstrasse 13
3512 Walkringen

Tel. 079 388 45 54

hp.aeschlimann@bluewin.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Marlene Scheidegger
Vordergfell 306
3508 Arni

Tel. 076 403 18 66

marlene8@gmx.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Markus Siegrist
Spar + Leihkasse Gürbetal AG
Dorfstrasse 19
3127 Mühlethurnen

Tel. 031 808 19 19
Fax 031 808 22 16

markus.siegrist@slguerbetal.ch
www.slguerbetal.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Fabienne Spring
Suva Bern
Laupenstrasse 11
Postfach 8731
3001 Bern

Tel. 031 387 33 89
Fax 031 387 33 34

fabienne.spring@suva.ch
www.suva.ch

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌