ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Über uns

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Organigramm Landesteilverband Oberaargau

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstand Landesteilverband Oberaargau

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Präsident

Martin Stucki
Garage Stucki AG
St. Urbanstrasse 35
Postfach 232
4914 Roggwil

Tel. 062 929 05 05
Fax 062 929 05 06

martin@stucki-roggwil.ch
www.stucki-roggwil.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Reto Erdin
Clientis Bank Oberaargau
Bernstrasse 29
3360 Herzogenbuchsee

Tel. 062 956 06 61

reto.erdin@bankoberaargau.ch
www.bankoberaargau.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Martin Federer
Hammel SA Weine
Lagerstrasse 25
Postfach 219
3360 Herzogenbuchsee

Tel. 062 956 00 60
Fax 062 956 00 66

martin@federer.org
www.hammel.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Christian Giesser
Giesser AG Malergeschäft
Dennliweg 35
4900 Langenthal

Tel. 062 922 72 47
Fax 062 922 95 00

christian.giesser@giesser.ch
www.giesser.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Hannes Luginbühl
Gedex AG
Luzernstrasse 78
4950 Huttwil

Tel. 062 962 32 31

hannes.luginbuehl@gedex.ch
www.gedex.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vorstandsmitglied

Cornelia Härdi
UBS Switzerland AG
Vorstadt 30
3380 Wangen a.A.

Tel. 032 631 61 20

cornelia.haerdi@ubs.com
 

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Präsidentenkonferenz Landesteilverband Oberaargau

Die Präsidentinnen und Präsidenten der örtlichen Sektionen des Verbandes Berner KMU und die Vorstandsmitglieder des Landesteilverbandes bilden die Präsidentenkonferenz. Im Verhinderungsfall können sich die Sektionspräsidentinnen und -präsidenten durch ein anderes Vorstandsmitglied ihrer Sektion vertreten lassen.

Die Präsidentenkonferenz tritt mindestens einmal pro Jahr, im ersten Semester, zusammen.

Die Präsidentenkonferenz wird durch den Vorstand einberufen. Eine Präsidentenkonferenz ist auch abzuhalten, wenn dies von einem Fünftel der Mitglieder verlangt wird.

Jedes Mitglied der Präsidentenkonferenz hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident bzw. die Präsidentin den Stichentscheid.

Ein Beschluss kommt zustande, wenn ihm die Mehrheit zustimmt, die gleichzeitig auch die Mehrheit der insgesamt angeschlossenen Aktivmitglieder vertritt.

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌