ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Nominationen

Ab dem 14. Juni 2019 läuft das Online-Voting für den dritten «Berner KMU Award», der an der Delegiertenversammlung vom 15. Oktober 2019 in Worb verliehen wird. Dieses Jahr schlägt der Nominationsausschuss vier Personen zur Wahl vor.

Wir freuen uns sehr, hier die vier Nominierten, die bis Ende September gewählt werden können, zu präsentieren. Alle der vier Nominierten setzen sich mit Herzblut für die Berner KMU-Wirtschaft ein und sind waschechte «Gewerbler».

Detaillierte Informationen zu den nominierten Persönlichkeiten finden Sie unten. Beurteilen Sie selbst, für wen Sie Ihre Stimme abgeben möchten.

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Personalien

Name Kaser
Vorname Reto
Adresse Thunstrasse 62
PLZ, Ort 3110 Münsingen
Geburtsdatum 12. November 1973
Arbeitgeber Intervis AG, Münsingen
Gewerbeverein Gewerbeverein Aaretal

Verdienste

 • Präsident Gewerbeverein Aaretal

 • Initiant Netzwerkanlass "Gwärbler-Fiirabe-Bier"

   
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Personalien

Name Rechner
Vorname Beatrix
Adresse Schachen 8
PLZ, Ort 3400 Burgdorf
Geburtsdatum 10. Juni 1951
Arbeitgeber Rechner Bettwaren, Burgdorf
Gewerbeverein KMU Region Burgdorf
Verdienste
 • langjähriges Vorstandsmitglied

 • 4 x Präsidentin der Gewerbeausstellung BUGA

 • Gemeinderätin
   
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Personalien

Name Schmidlin
Vorname Reinhard
Adresse Gürbestrasse 19
PLZ, Ort 3125 Toffen
Geburtsdatum 3. Januar 1928
Arbeitgeber pensioniert
Gewerbeverein KMU Toffen plus

Verdienste

 • Gründungsmitglied GV Toffen

 • 24 Jahre Sekretär / Präsident

 • Initiant Toffemärit

   
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Personalien

Name Schwander
Vorname Martin
Adresse Hintere Gasse 17
PLZ, Ort 3132 Riggisberg
Geburtsdatum 24. Oktober 1965
Arbeitgeber Metzgerei Schwander, Riggisberg und Belp
Gewerbeverein Riggisberg und Umgebung
Verdienste
 • langjähriges Mitglied GV Riggisberg und Umgebung

 • 5 Jahre Präsident

 • grosses Engagement bei Gewerbeausstellungen