ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

KMU-Tool «Mitglieder»

Als Zusatzangebot können die in der zentralen Mitgliederdatenbank gespeicherten Daten der Vereins- / Verbandsmitglieder für den Export / Einbindung in Webseiten verwendet werden. Mit diesem Tool ermöglichen Sie eine automatisierte und immer aktualisierte Abbildung sämtlicher (z.B. Mitgliederverzeichnis) oder einzelner Mitglieder (z.B. Vorstand).

Es werden zwei Arten von Datenintegration unterschieden:

1. Whitelabeling / iFrame

 • Ein iFrame mit einer Tabelle der Vereins- / Verbandsmitglieder kann direkt in die Webseite eingebaut werden (Einbindung via URL).
 • Die Darstellung (Farben und Schriften) kann dem Design der jeweiligen Webseite angepasst werden. Diese Arbeiten erfolgen durch den Systempartner.

2. JSON-Export

 • Die Darstellung der Mitglieder auf der Webseite des Vereins / Verbandes erfolgt durch Ihren Webseiten-Partner.
 • Die Daten sind mittels HTTP-Request beim Systempartner abrufbar.
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Referenz-Webseite für KMU-Tool «Mitglieder» (Whitelabeling / iFrame)

Liste aller Mitglieder Detailinformation eines Mitgliedes

Durch Anklicken können die beiden Bilder vergrössert werden.

Der Gewerbeverband Berner KMU hat zusammen mit dem Pilot-Partner Thuner KMU das neue Standard KMU-Tool «Mitglieder» realisiert. Eine standardisierte und kostengünstige Web-Lösung für Gewerbevereine und Berufsverbände für die Abbildung der Mitglieder! Webseite Thuner KMU: www.thunerkmu.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Kosten

Einmalige Kosten (Beteiligung an Investitionen)

 • KMU-Tool «Mitglieder»
  • 1. Whitelabeling CHF 200.00
  • 2. JSON-Export CHF 100.00  

Diese Kostenbeteiligung versteht sich als Fixpreis (exkl. MWST). Berner KMU stellt dem Mitglied die Kosten nach Inbetriebnahme des Tools direkt in Rechnung.

 

Einmalige Kosten für Konfiguration, Inbetriebnahme, etc.

Für die im Produktebeschrieb definierten Leistungen fallen beim Systempartner je nach Komplexität und Kundenwunsch gewisse Aufwände für die Konfiguration, Tests, Inbetriebnahme, Produktivschaltung und Sonstiges an. Diese Kosten werden dem Mitglied (nach vorgängiger Offerte und Auftragserteilung) durch den Systempartner nach Inbetriebnahme der Tools direkt in Rechnung gestellt. 

 

Stundenansätze:

 • Software-Entwicklung CHF 180.00 / Stunde
 • Projektleitung / IT-Consulting CHF 180.00 / Stunde
 • Support Rechenzentrum CHF 180.00 / Stunde
 • Web-Programmierung CHF 160.00 / Stunde
 • Webdesign und CMS-Arbeiten CHF 140.00 / Stunde
 • Web-Erfassung der Inhalte CHF 80.00 / Stunde

 

Wiederkehrende Kosten für den Betrieb / Hosting

 • Diese Kosten werden vollumfänglich von Berner KMU getragen.
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Interesse und Anmeldung

Interesse

 • Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zur Beantwortung von Fragen steht Ihnen die Ansprechperson bei Berner KMU gerne zur Verfügung.

Anmeldung

 • Falls Sie ein Produkt bestellen wollen, brauchen Sie nur das Anmeldeformular auszufüllen und an Berner KMU zu übermitteln.

Weiteres Vorgehen

 • Berner KMU nimmt mit Ihnen Kontakt auf und vereinbart das weitere Vorgehen mit dem Web-Verantwortlichen.
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Dokumente

Hier können Sie die entsprechenden Dokumente ausdrucken oder downloaden:

» zum Produkteblatt

» zum Bestellformular

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Produkteblatt

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Bestellformular

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Ansprechpartner bei Berner KMU

Jürg Graf, Leiter Administration und Finanzen
Tel. 034 420 65 65, E-Mail juerg.graf@bernerkmu.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Systempartner

BEGASOFT AG, Chutzenstrasse 24, 3007 Bern
Tel. 031 384 08 33, Fax 031 382 43 75, E-Mail info@begasoft.ch
www.begasoft.ch