ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

1. Ausbildungsforum Spiez 2017

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Gewusst wie: Lehrlinge erfolgreich ausbilden!

Das erste Ausbildungsforum in Spiez war mit über sechzig Teilnehmenden ein voller Erfolg: Initiiert vom Spiezer Gewerbeverband im Rahmen der WGA 2017 hat sich Berner KMU bei der Organisation und der Durchführung mitengagiert. Ziel des Podiums war es, erfolgreiche Berufsbildungs- und Rekrutierungsmodelle aufzuzeigen und den Teilnehmenden praktische Umsetzungstipps für den Berufsbildungsalltag mitzugeben.

» Flyer

» Medienmitteilung

» www.wga-spiez.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ