ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Altersvorsorge 2020

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Volksabstimmung vom 24. September 2017

Die Bernische Gewerbekammer hat an ihrer Sitzung vom 14. August 2017 mit 59 Ja-Stimmen und einer Enthaltung die NEIN-Parole beschlossen.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Abstimmungsresultat

52,7 Prozent sagen Nein zur Reform der Altersvorsorge

Die Reform der Altersvorsorge ist gescheitert. 52,7 Prozent der Stimmenden haben ein Nein zur Gesetzesvorlage eingelegt. Gescheitert ist die Reform auch am Ständemehr: Die nötige Verfassungsänderung stiess nur in einer Minderheit der Kantone auf Anklang und scheiterte mit 50,05 Prozent Nein-Stimmen auch knapp am Volksmehr. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 46,7 Prozent.