ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Aktuelle Anlässe

Von A wie «Ausbildungskompetenz» bis Z wie «Zeit-Mangelware» wird seit 2001 an unseren Anlässen Aktuelles behandelt. Referate zu fachspezifischen Themen ermöglichen es den Teilnehmerinnen, sich auf den neusten Wissensstand zu bringen. Der anschliessende Apéro bietet einen hervorragenden Rahmen, um Ihr persönliches Netzwerk zu pflegen.

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Herbstanlass 2020

Wann?

Dienstag, 8. September 2020, 16.00 - 19.00 Uhr

Wo?

Betriebsgebäude BEKB | BCBE, Schwarzenburgstrasse 160, 3097 Liebefeld b. Bern

Details folgen!


ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
Ermächtigung
Am Anlass wird fotografiert. Mit der Anmeldung geben Sie Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung der Bilder. Ebenso kann eine Teilnehmerliste aufliegen. Wenn Ihr Name nicht publiziert werden soll, teilen Sie uns dies bitte mit.
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Sekretariat

Doris Rüfenacht
Berner KMU
Technikumstrasse 14
Postfach 1314
3401 Burgdorf

Tel. 034 420 65 65
Fax 034 423 07 32

doris.ruefenacht@bernerkmu.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Unterstützt durch