ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Leitender Ausschuss (LA)

Der Leitende Ausschuss (LA) ist das Exekutiv- und Aussenorgan des Gewerbeverbands Berner KMU. Er handelt als Kollegium («Kollegialitätsprinzip») und besorgt die Angelegenheiten des Vereins und die Vertretung gemeinsam und mit einer Stimme. Er bestimmt die strategische Ausrichtung des Verbands. Er trägt mit seiner Arbeit wesentlich dazu bei, dass Berner KMU im Kanton Bern als Nummer 1 der KMU Wirtschaft wahrgenommen wird. Durch Statuten und eigene Beschlüsse sind einzelne seiner Aufgaben delegiert, insbesondere an das LA-Büro und an die Geschäftsstelle.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

LA-Büro

Das LA-Büro ist der geschäftsleitende Ausschuss des Gewerbeverbands Berner KMU und hat die Aufsicht über die Geschäftsstelle.

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Präsident

Toni Lenz
TOL AG
Haldenstrasse 11
3550 Langnau i. E.

Mobile 079 651 35 42

toni.lenz@tolag.ch

Partei: FDP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vizepräsident

Gerhard Fischer
dipl. Bau.Ing. FH/SIA/NDS-U
Steinsägestrasse 6
3860 Meiringen

Tel. 033 971 39 52

info@fischer-geri.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Finanzchef

Christian Rychen
emmental versicherung
Emmentalstrasse 23
3510 Konolfingen

Tel. 031 790 31 55
Fax 031 790 31 00

christian.rychen@
emmental-versicherung.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Mitglied

Andreas Schlecht
AS Immobilien AG
Murtenstrasse 18
3203 Mühleberg

Tel. 031 752 05 55
Fax 031 752 05 56

as@as-immo.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Mitglied

Jürg Simmen
Bierhübeli 7
3257 Grossaffoltern

Tel. 032 389 52 51
Mobile 079 371 67 06

juerg.simmen@qsjs.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Direktor

Christoph Erb
Berner KMU
Technikumstrasse 14
Postfach 1314
3401 Burgdorf

Tel. 034 420 65 65
Fax 034 423 07 32

christoph.erb@bernerkmu.ch

Partei: FDP

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Landesteil- und Stadtvertreter/innen

Der Landesteilvertreter trägt mit seinem Einsatz im Leitenden Ausschuss (LA) dazu bei, dass die Interessen und Anliegen der dem Landesteil zugehörigen Gewerbevereine angemessen vertreten und behandelt werden.

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Bienne-Seeland

Jürg Simmen
Bierhübeli 7
3257 Grossaffoltern

Tel. 032 389 52 51
Mobile 079 371 67 06

juerg.simmen@qsjs.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Emmental

Francesco M. Rappa
Grossrat
Lubana AG
Fischermätteliweg 19
Postfach 1360
3401 Burgdorf

Tel. 034 420 21 21
Fax 034 420 21 29

francesco.rappa@lubana.ch

Partei: BDP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Interlaken-Oberhasli

Peter Michel
Wood Life Schreinerei
Sendlistrasse 1
3800 Interlaken

Tel. 079 356 43 82

woodlife@tcnet.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Mittelland-Nord

Daniel Schär
Elektro Schär AG
Bernstrasse 34
Postfach
3303 Jegenstorf

Tel. 031 762 12 00
Fax 031 762 12 01

info@elektroschaer.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Mittelland-Süd

Marlis Mosimann
Hotel Appenberg unique
Appenbergstrasse 36
3532 Zäziwil

Tel. 031 790 40 40
Fax 031 790 40 50

marlis.mosimann@appenberg.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Oberaargau

Martin Stucki
Garage Stucki AG
St. Urbanstrasse 35
Postfach 232
4914 Roggwil

Tel. 062 929 05 05
Fax 062 929 05 06

martin@stucki-roggwil.ch

Partei: BDP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Oberland-West

Kilian Wyssen
Entsorgung-Festzelte-Abbruch-Transport
Dorfstrasse 58
3773 Matten (St. Stephan)

Tel. 033 722 15 92
Fax 033 722 15 02

k.wyssen@sunrise.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Stadt Bern

Thomas Balmer
Burckhardt+Partner AG
Laupenstrasse 18A
3001 Bern

Tel. 031 335 03 30
Fax 031 335 21 55

thomas.balmer@
burckhardtpartner.ch

Partei: FDP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Thun

Alain Kleiner
A. Kleiner AG
Länggasse 58
Postfach 58
3607 Thun

Tel. 033 222 11 43
Fax 033 222 86 18

info@kleiner-leuchten.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Berner Jura

vakant

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Berufsgruppenvertreter/innen

Der Berufsgruppenvertreter trägt mit seinem Einsatz im Leitenden Ausschuss (LA) dazu bei, dass die Interessen und Anliegen der den Berufsgruppen zugehörigen Berufsverbände angemessen vertreten und behandelt werden.

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Baugewerbe/Holz-
und Metallbearbeitung

Alexander Leu
Leu Haustech AG
Laupenackerstrasse 56
3302 Moosseedorf

Tel. 031 850 15 50
Fax 031 850 15 51

elleu@bluewin.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Dienstleistungen

Andreas Schlecht
AS Immobilien AG
Murtenstrasse 18
3203 Mühleberg

Tel. 031 752 05 55
Fax 031 752 05 56

as@as-immo.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Gesundheit

Dr. med. Esther Hilfiker
Fachärztin für Medizinische Radiologie FMH
Oberhausweg 3
3074 Muri b. Bern

Tel. 031 382 04 56

esther.hilfiker@hin.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Handel/Nahrungs-
mittelgewerbe

Enrico Del Vecchio
Zähringer-Apotheke Thun AG
Bälliz 67
3600 Thun

Tel. 033 222 28 74
Fax 033 222 28 83

e.delvecchio@bluemail.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Verkehr

Daniel Kiener
Carrosserie Kiener AG
Hohrainstrasse 35a
3322 Urtenen-Schönbühl

Tel. 031 858 50 50
Fax 031 858 50 58

d.kiener@carrosserie-kiener.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vertreterin KMU Frauen Bern

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

KMU Frauen Bern

Barbara Bühler Schlüchter
Kunst und Werbegrafik Farbsturm
Stöcklerengasse 71
2564 Bellmund

Tel. 032 331 61 61

barbara@farbsturm.ch

Partei: FDP

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Beigezogene Mitglieder mit beratender Stimme

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vertreter Bieler KMU

Ilario Ierardo
Sanitas Troesch AG
Längfeldweg 116
2504 Biel/Bienne

Tel. 032 344 85 44

ilario.ierardo@sanitastroesch.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Geschäftsführer
KMU Stadt Bern

Leonhard Sitter
lic.iur., EMBA
Neuengasse 20
Postfach
3001 Bern

Tel. 031 310 11 19
Fax 031 310 11 22

l.sitter@kmustadtbern.ch

Partei: -

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Grossrat

Daniel Arn
Unternehmer
Pourtalèsstrasse 89
3074 Muri b. Bern

Tel. 062 956 50 51
Fax 062 956 50 55

daniel.arn@christenag.com

Partei: FDP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Grossrat

Ulrich Frutiger
Frutiger & Zbinden AG
Richtstattstrasse 14
Postfach 56
3653 Oberhofen

Tel. 033 244 90 90
Fax 033 244 90 94

u.frutiger@fzag.ch

Partei: BDP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Grossrat

Kurt Zimmermann
Unternehmer
Strubelweg 1
3714 Frutigen

Tel. 033 671 17 22
Fax 033 671 17 08

zimmermannkh@bluewin.ch

Partei: SVP

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Beisitzer

Ernst Kühni
Kühni AG
Emmentalstrasse 102
3550 Langnau

Tel. 034 460 68 68
Fax 034 460 68 69

ernst.kuehni@kuehni.ch

Partei: SVP