Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle arbeitet unter der Leitung und Verantwortung des Direktors und unter der Oberaufsicht des Leitenden Ausschusses. Die Geschäftsstelle führt die laufenden Geschäfte von Berner KMU und vollzieht die ihr von den Organen übertragenen Aufgaben.
 

Berner KMU, Technikumstrasse 14, Postfach 1314, 3401 Burgdorf
Tel. 034 420 65 65, Fax 034 423 07 32, E-Mail info@bernerkmu.ch

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Direktor

Christoph Erb

christoph.erb@bernerkmu.ch

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Leiterin Kommunikation

Nina Zosso

nina.zosso@bernerkmu.ch

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Leiter Administration
und Finanzen

Jürg Graf

juerg.graf@bernerkmu.ch

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Sekretariat

Doris Rüfenacht

doris.ruefenacht@bernerkmu.ch

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Sekretariat

Desirée Schmid

desiree.schmid@bernerkmu.ch

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Sekretariat

Karin Oberli

karin.oberli@bernerkmu.ch