Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Berufs- und Weiterbildung

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Die Bildungspolitik gehört zu den Kernaufgaben des Gewerbeverbands Berner KMU.

Er fördert das duale Berufsbildungssystem, die höhere Berufsbildung und weitere praxisorientierte Weiterbildungen.

Er unterstützt und koordiniert die Berufsverbände und informiert die Gewerbevereine und Betriebe.